Project Description

360 כלכלה משפחתית מושכלת

עיצוב תבנית אתר והתאמת הלוגו לחברת 360 כלכלה משפחתית מושכלת- אפיון העיצוב לבקשת הלקוח שיהיה פשוט נקי וקל להבנה+ נתינת מקום ללקוחות ממליצים.
כמו כן בוצעו עיצובים לתמונות התדמית והתאמתן לעיצוב