Project Description

עמרי מראד- אולפן הקלטות וניהול מוזיקלי

אתר תדמית לאולפני ההקלטות של עצרי מראד- מוזיקאי מוכשר ובעל אולפן הרלטות בטבריה, במסגרת הפרויקט עוצב תבנית ולוגו ונכתבו חומרי המלל השיווקי