Project Description

מלון בוטיק שירת הים

אתר זה היה פרויקט ארוך שבמסגרתו בנינו אתר מורשת למועדון השייט העשיר בהסטוריה.
בעיצוב רצינו להראות חדשנות ובד בבד להראות את יופיה המרהיב של הכנרת, אחד האתגרים היה הבקשה של הלקוח להראות כמה שיותר תמונות, אך לא רצינו שהאתר יהפוך לאלבום תמונות, לכן השתמשנו במגוון שיטות לשלב את כל ההסטוריה של המועדון.
הבניה כללה את עיצוב האתר, כתיבת חומרי מלל ואיסוף חומרים, ותרגום מלא של האתר לאנגלית.

לפרויקט עוצב תבנית מותאמת אישית שבאה להדגיש את היופי של הכנרת ואת המורשת העשירה של המועדון- בעיצוב הושם דגש שלא להרבות בגלריות של תמונות (למרות בקשתו של הלקוח) אלא להטמיע בעיצוב הכללי של האתר תמונות מהפעילויות המגוונות של המועדון.
כמו כן התבנית עוצבה בסגנון מודרני על מנת לשדר מראה חדשני וצעיר למועדון הוותיק.

המועדון מכיל מגוון פעילויות ופרויקטים וביום יום נעשית בו פעילות ענפה בתחומים שונים.
לכן היה צורך בעבודת תחקיר ארוכה ומיפוי חכם של כל העולמות תוכן של המועדון- קיטלוגם וכתיבת מלל מותאם אישית שעבר אינספור עריכות והתאמות.

המועדון קיים עשרות שנים ומכיל קשת רחבה של מתנדבים ובעלי תפקידים שונים שלכולם יש חומרי ארכיון מעניינים- לכן פרויקט זה היה מאתגר במיוחד. איסוף חומרי הארכיון כלל גם חומרים דיגיטלים וגם תצלומים וגזרי עיתונות ישנים שדרשו עבודה רבה בליקוטם והמרתם לחומרים דיגיטליים.

בשל עבודת המועדון עם מגוון גורמי חו"ל, הודגש הצורך לתרגם את האתר לאנגלית על מנת לאפשר קריאה ולמידה של שותפים פוטנציאלים מעבר לים