Project Description

העמותה לקידום העולה

אתר זה הוא תולדה של פרויקט ארוך של איסוף חומרים, תרגומם, וליווי ארוך של צוות העמותה.
האתר הוא אתר תדמיתי של כל פעילויות העמותה ומיועד להראות את מגוון הפעילויות וליצור שת"פים עם ארגונים וקרנות נוספים.
לעמותה עשינו מיתוג חדש שכולל לוגו, ערכת צבעים, כתיבת תוכן שיווקית ותרגום של כל חומרי המלל.
האתר בנוי בשלושה שפות.
בנוסף נעשה לצוות העמותה הדרכות לשיווק ברשתות חברתיות.

לפרויקט עוצב תבנית מותאמת אישית שבאה להדגיש את היופי של הכנרת ואת המורשת העשירה של המועדון- בעיצוב הושם דגש שלא להרבות בגלריות של תמונות (למרות בקשתו של הלקוח) אלא להטמיע בעיצוב הכללי של האתר תמונות מהפעילויות המגוונות של המועדון.
כמו כן התבנית עוצבה בסגנון מודרני על מנת לשדר מראה חדשני וצעיר למועדון הוותיק.

המועדון מכיל מגוון פעילויות ופרויקטים וביום יום נעשית בו פעילות ענפה בתחומים שונים.
לכן היה צורך בעבודת תחקיר ארוכה ומיפוי חכם של כל העולמות תוכן של המועדון- קיטלוגם וכתיבת מלל מותאם אישית שעבר אינספור עריכות והתאמות.

המועדון קיים עשרות שנים ומכיל קשת רחבה של מתנדבים ובעלי תפקידים שונים שלכולם יש חומרי ארכיון מעניינים- לכן פרויקט זה היה מאתגר במיוחד. איסוף חומרי הארכיון כלל גם חומרים דיגיטלים וגם תצלומים וגזרי עיתונות ישנים שדרשו עבודה רבה בליקוטם והמרתם לחומרים דיגיטליים.

בשל עבודת המועדון עם מגוון גורמי חו"ל, הודגש הצורך לתרגם את האתר לאנגלית על מנת לאפשר קריאה ולמידה של שותפים פוטנציאלים מעבר לים