Project Description

הדקל גידול ושיווק עצי דקל ופרי

חברת הדקל אשר משווקת עצי תמר ועצי פרי ומבצעת פרויקטים בתחום שתילת עצים למטרות חקלאות ונוי
הבניה כללה תחקור ופילוח העסק בין השירותים שהוא נותן ללקוח לבין המוצרים המשווקים

לאתר עוצבה תבנית מאפס שכללה קו חשיבה פשוט וקליל שמטרתו הייתה להכניס את כל קו המוצרים והשירותים לאותו קו ראיה במסך ללא צורך בגלילה ולעשות את האתר פשוט וקל להבנה

לאתר נכתבו מאמרי תוכן וכן כל המלל השיווקי של המוצרים והשירותים- זאת לאחר תחקור מקיף של העסק ואיסוף כל התמונות שהצטברו במשך שנים של פעילות

לפרויקט נבנה אתר באנגלית ותורגמו כל דפי המוצרים על מנת לאפשר שיתופי פעולה עם גורמי חו"ל